Mr. Rubaroo 2017

SRM University, Delhi NCR

PIK ID #1csmyr
RANK poll1
TOTAL PIKS favorite3737
UPLOADED BY Amandeep Rathee
PIK ID #nbzmwv
RANK poll2
TOTAL PIKS favorite3028
UPLOADED BY Gajender Pâñdāt
PIK ID #jfmjzw
RANK poll3
TOTAL PIKS favorite2025
UPLOADED BY Shubham Tyagi
PIK ID #tnb96c
RANK poll4
TOTAL PIKS favorite1346
UPLOADED BY Anant Chaudhary
PIK ID #k6e52j
RANK poll5
TOTAL PIKS favorite620
UPLOADED BY Shah Imran
PIK ID #pwb81x
RANK poll6
TOTAL PIKS favorite592
UPLOADED BY Arvind Bishnoi
PIK ID #d5auc4
RANK poll7
TOTAL PIKS favorite534
UPLOADED BY Akash Singh
PIK ID #yu5mnz
RANK poll8
TOTAL PIKS favorite509
UPLOADED BY Abhishek Tyagi
PIK ID #yszy89
RANK poll9
TOTAL PIKS favorite478
UPLOADED BY Nipun Arora
PIK ID #wcsj36
RANK poll10
TOTAL PIKS favorite430
UPLOADED BY Anuj Verma
PIK ID #6g97ca
RANK poll11
TOTAL PIKS favorite409
UPLOADED BY Divyansh Uppal
PIK ID #4qzz4u
RANK poll12
TOTAL PIKS favorite332
UPLOADED BY Rahul Srivastava
PIK ID #nzat88
RANK poll13
TOTAL PIKS favorite329
UPLOADED BY Garvit Awasthi
PIK ID #4ughb5
RANK poll14
TOTAL PIKS favorite297
UPLOADED BY Aniket Kandwal
PIK ID #svrp19
RANK poll15
TOTAL PIKS favorite292
UPLOADED BY Ashish Shukla